Προσωπικά Δεδομένα

Απόρρητο πληροφοριών και σεβασμός του ιδιωτικού απορρήτου

Όταν πραγματοποιείτε την παραγγελία σας, οι πληροφορίες που λαμβάνει η Επιχείρησή μας προστατεύονται από το ιδιωτικό απόρρητο. Οι πληροφορίες αυτές είναι υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης και δεν γίνονται γνωστές σε κανέναν τρίτο. Οι πληροφορίες αυτές ΔΕΝ περιλαμβάνουν στοιχεία πιστωτικής κάρτας (αριθμό, όνομα κατόχου, CCV2, ημερομηνία λήξης, κλπ), τα οποία καταχωρούνται και επεξεργαζονται αυτόματα από την πιστοποιημένη πλατφόρμα Alpha e-commerce της Alpha Bank.

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί από την Επιχείρησή μας μόνο για την απαραίτητη επικοινωνία μαζί σας και για ό,τι έχει σχέση με την παραγγελία σας.

Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται νομίμως και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από την Επιχείρησή μας και ότι έχετε κάθε δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.