Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αναγνωρίζοντας την αξία της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, η εταιρεία μας μεριμνά για την λήψη των αναγκαίων μέτρων με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας των δεδομένων σας.

Σε πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) – ΕΕ 2016/679, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 που θεσπίζει τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του GDPR στην Ελλάδα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την εταιρεία μας μόνο προκειμένου να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες και να ανταποκριθούμε επαρκώς στις ανάγκες σας.  

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να εφαρμόσει τις παρακάτω αρχές, όπως αυτές προβλέπονται από την σχετική με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων νομοθεσία. Έτσι, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε:

  • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
  • Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.
  • Είναι επαρκή, σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.
  • Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
  • Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.
  • Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους.

Προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν από την εταιρεία μας προτού ολοκληρώσετε μία αγορά, όπως όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, είναι τα λιγότερα δυνατά και απολύτως απαραίτητα για να σας παρέχουμε την βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών, συνεπή παράδοση προϊόντων, ασφαλή πληρωμή και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Πρόσβαση και χρήση των προσωπικών δεδομένων, τα οποία δηλώνετε στον ιστότοπό μας, έχουν συγκεκριμένοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της εταιρείας μας και τρίτοι αποδέκτες (εκτελούντες την επεξεργασία) οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο της υλοποίησης και υποστήριξης των υπηρεσιών μας. Υφίστανται, εξάλλου,  μεταξύ της εταιρείας μας και των τρίτων αποδεκτών - συνεργατών συμβάσεις μετά των απαραίτητων δεσμεύσεων εμπιστευτικότητας και απορρήτου. Οι συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες λαμβάνουν γνώση του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης αποστολής και του τηλεφώνου σας προκειμένου να σας παραδώσουν έγκαιρα και με ασφάλεια τα προϊόντα σας. 

Σε κάθε περίπτωση, κανείς, πέραν των ως άνω νόμιμα εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και συνεργατών μας, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας χωρίς την συναίνεσή σας. Επιπλέον, η εταιρεία μας δεν παρέχει τα προσωπικά σας στοιχεία σε αποδέκτες με έδρα εκτός Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

Αναφορικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματός, σας διαβεβαιώνουμε ότι κανένας υπάλληλος της εταιρείας μας, ούτε εξωτερικός συνεργάτης, έχει την παραμικρή πρόσβαση  στα στοιχεία των καρτών σας, τα οποία δεν αποθηκεύονται σε αρχεία της εταιρείας μας, αφού οι συναλλαγές διεξάγονται μέσω ασφαλούς συστήματος πληρωμών τραπεζών με κρυπτογράφηση των στοιχείων της κάρτας σας.

Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, και ιδίως όταν πρόκειται για αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Κατ’ εξαίρεση δεν μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία όταν αυτή είναι αναγκαία για την σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης.

Σημειωτέον ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση παραβίασής τους, ενώ διατηρείτε κι εσείς το δικαίωμα καταγγελίας στην ανωτέρω Αρχή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τα αρ. 5 στοιχ. ε’ και 17 του ΓΚΠΔ, η εταιρεία μας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για το μικρότερο χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών. Παραδείγματος χάρη, όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση και εκτέλεση της παραγγελίας σας και για την θεμελίωση/υποστήριξη νομικών αξιώσεων βάσει της μεταξύ μας σύμβασης.

Σε περίπτωση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στον ιστότοπο της εταιρείας μας, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για κάθε επόμενη παραγγελία σας και πάντοτε προς διευκόλυνσή σας. Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας, εκτός αν η επεξεργασία τους επιβάλλεται από τον νόμο ή τις περιστάσεις (π.χ. όταν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η εκτέλεση της παραγγελία σας).

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα αναφορικά με τον τρόπο επεξεργασίας εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά και προκειμένου να σας χορηγήσουμε αντίγραφα των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, η εταιρεία μας θα απαντήσει στα ερωτήματά σας. 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ. 8 του ΓΚΠΔ, με την παροχή της συγκατάθεσής σας, δηλώνετε υπεύθυνα, πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες της μόνο με την συμμετοχή και την έγκριση γονέα ή κηδεμόνα.

Καλως ηρθατε

Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή

Update cookies preferences